Χώρος

Η Artika λειτούργησε σε δικό της χώρο από το 2006 έως το 2009, στο Μοσχάτο κοντά στην Πειραιώς.