Η Artika είναι μέλος του

Το Small size Network ιδρύθηκε ως Καλλιτεχνικός Διεθνής Σύνδεσμος το 2007 με σκοπό να διευρύνει τις παραστατικές τέχνες για τις πολύ νεαρές ηλικίες (0-6 ετών). Ο Σύλλογος προωθεί εκπαιδευτικά προγράμματα, τεκμηριώσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και προγράμματα συνεργασίας. Στο Δίκτυο μπορούν να ενταχθούν δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, καθώς και άτομα, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Από τον Μάρτιο του 2013, το Δίκτυο είναι μέλος της ASSITEJ International.

Υπάρχουν 91 μέλη από 37 χώρες (Australia, Austria, Belgium, Brazil, Cameroon, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Lithuania, México, Mongolia, Netherlands, Norway, Poland, Republic of San Marino, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK). 

 

Διαβάστε για τις Small Size Days 2021