Μια εικόνα με 1000 ψηφίδες

Εργαστήριο βιωματικής διαδικτυακής εκπαίδευσης

Για Εκπαιδευτικούς και Θεατροπαιδαγωγούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και για κάθε έναν που ενδιαφέρεται για τη βιωματική εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου.

Έναρξη: Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 (για 10 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις)

Το εργαστήριο “Μια εικόνα με 1000 ψηφίδες” ασχολείται με την διαδικτυακή εκπαίδευση και στόχος του είναι, μέσω των εργαλείων του εφαρμοσμένου θεάτρου και της ενσυνειδητότητας, να μεταμορφωθεί η ψηφιακή διδασκαλία σε μια γόνιμη, δημιουργική και μη στρεσογόνα εμπειρία, για δασκάλους και μαθητές.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και σε κάθε έναν που
ενδιαφέρεται για τη βιωματική εκπαίδευση μέσω διαδικτύου.

Στο εργαστήριο θα εξερευνηθούν τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της ψηφιακής
διδασκαλίας, όπως η διαφορετική γλώσσα επικοινωνίας και τα εργαλεία που μπορούν να την καταστήσουν ένα πρότυπο εμπειρικό μοντέλο κατανόησης της γνώσης. Στόχος είναι να οδηγηθούμε σε μια βιωματική, μαθησιακή εμπειρία που θα μπορούμε να την μεταφέρουμε και μέσα στην τάξη. Παράλληλα θα γνωρίσουμε μεθόδους ενσυνειδητότητας που μπορούν να εφαρμοστούν από τους συμμετέχοντες στους μαθητές τους ώστε να αποσυμφορήσουν το άγχος και την πίεση που δημιουργείται με την πολύωρη επαφή με την οθόνη.

Κάθε εργαστήριο θα αφιερώνεται σε μια σειρά καινούριων μοντέλων προσέγγισης του μαθήματος ανάλογα με την βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν οι συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας θεατρικό παιχνίδι, ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης και πρακτική εξάσκηση στην ομάδα.

Στην έναρξη και στην λήξη των συναντήσεών μας, θα παγιωθούν ρουτίνες οι οποίες
βοηθούν τους μαθητές να οριοθετήσουν το πλαίσιο του μαθήματος στο διαδύκτιο και
ευνοούν το δέσιμο δασκάλου και μαθητή. Θα εξοικειωθούμε επίσης με το παιχνίδι των ρόλων και την χρήση του μέσα στην μαθησιακή διαδικασία καθώς και με ζώνες
δραστηριοτήτων κίνησης για ανανέωση του ενδιαφέροντος και της συγκέντρωσης των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι αποστάσεις ασφαλείας. Η ατομική και δημόσια υγεία είναι προτεραιότητά μας.

Υπεύθυνη: Κατερίνα Αλεξάκη MAc, MEdc, DTc
Ημέρες & Ώρες: Σάββατο 16:00μμ – 18:00μ.μ – [10 συναντήσεις 9/10/21- 11/12/21]
Κόστος εργαστηρίου: 150 ευρώ
Για εγγραφές: artika.info@gmail.com, (+30)6908881527
Πληροφορίες: (+30)6906272417